Application for voicing texts

View resource name in all available languages

Tekstide helindaja

VoxPopuliVoxPopuli

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-079DEL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-079DEL

Heliraamatute genereerija Vox Populi, mis kasutab EKI kõnesünteesi ja hääldusbaasi, et pikemaid tekste helindada.

You don’t have the permission to edit this resource.