Base of terms of meteorology and climatology

View resource name in all available languages

Meteoroloogia ja klimatoloogia terminibaas

The resource consists of terms published through the Sõnaveeb, and consist of Estonian, Russian and English terms and the Estonian definition of the term.

View resource description in all available languages

Ressurss koosneb läbi Sõnaveebi avalikustatud mõistekirjetest, mis omakorda koosnevad eesti, vene ja inglisekeelsetest terminitest ja antud mõiste eestikeelsest definitsioonist.

You don’t have the permission to edit this resource.