Children's Speech Corpus from Neurorehabilitation Tasks

View resource name in all available languages

Neurorehabilitatsiooni lastekõne korpus

6-13-aastaste laste kõnekorpus, mis sisaldab sõnavara, morfoloogiat, grammatilisi konstruktsioone ja tekste.
Andmed on salvestatud 2020. aastal TÜ lastekliiniku neurorehabilitatsiooni kabinetis ja koolides töögrupi liikmete poolt. Kokku 58 last vanuses 6-13 aastat, 25 poissi ja 27 tüdrukut, lisaks 6 kõnehäiretega last. Ülesandeks oli salvestada erinevaid etteloetavaid tekste (tervis, loodus, viisakas suhtlemine, Eesti jne), lisaks spontaanne kõne sündmuste ja olukordade kohta, piltide järgi jutustamine.
Kõne salvestati ja kõnekorpus formeeriti eesmärgiga arendada robotitarkvara (automaatne kõnetuvastus ja dialoogisüsteem vestlusroboti ja lapse suhtluseks) mudeleid laste taastusravi ja haridussüsteemi jaoks.

You don’t have the permission to edit this resource.