Collocation finder

View resource name in all available languages

Kollokatsioonide tuvastaja

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0017AL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-0017AL

Kollokatsioonid on sellised sõnapaarid, mille liikmed esinevad üksteise naabruses sagedamini kui võiks eeldada nende üksikult esinemise sageduste põhjal. Tüüpilised kollokatsioonid on püsiühendid - näiteks ühendverbid või idiomaatilised väljendid. Püsiühendid võivad muidugi koosneda ka rohkem kui kahest sõnast, kuid meie kollokatsioonide otsija suudab tuvastada ainult kahesõnalisi ühendeid.

Kollokatsioonide otsimisel arvestatakse võimalike kollokaatide kandidaatidena samas osalauses esinevaid sõnavorme või lemmasid.

Kollokatsioone saab otsida kolmel viisil:

1) teatud lemma olulisi kollokaate sõnavormidena
2) teatud lemma olulisi kollokaate lemmadena
3) teatud sõnavormi olulisi kollokaate sõnavormidena

You don’t have the permission to edit this resource.