Corpus of Estonian as a Second Language School Coursebook Content 2020 (archived)

View resource name in all available languages

Eesti keele kui teise keele kooliõpikute sisu korpus 2020 (arhiveeritud)

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-083AEL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-083AEL

Sisaldab põhikooli (1.-9. klass) eesti keele õppijatele suunatud õpikute materjali. Korpuses on eristatud harjutuse tüübid (grammatika, kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine, hääldus, sõnavara, õigekiri, tõlkimine, muu). Iga harjutuse sisu on jaotatud osadeks vastavalt sisutüübile (juhend/saatetekst, täislaused, sõnavara, sõnavara vormiinfoga, lünktekst, grammatika, dialoog, tarbetekst, ilukirjandustekst, luule). Välja on jäetud õppetegevusega mitteseotud materjal (nt tiitelleht, trükiinfo, sisukord jms).

Korpuses on 20 õpikut:
Maiberg, Lea; Rikker, Maibi; Vahter, Õie 2000. Tere päevast! 1. Eesti keele õpik I klassile. Tallinn: Koolibri.
Pipar, Pille 2014. Koos on tore. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile. Tallinn. Koolibri.
Pipar, Pille 2015. Koos on lõbus. Janno jutud. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile. Tallinn. Koolibri.
Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 2. klass. I osa. Tallinn: Kirjatark.
Pipar, Pille 2016. Koos on vahva. Sõprade seiklused. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile. Tallinn. Koolibri.
Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 3. klass. I osa. Tallinn: Kirjatark.
Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 3. klass. II osa. Tallinn: Kirjatark.
Mangus, Inga; Simmul, Merge 2015. Minu eesti keel. 4. klass. Tallinn: Kirjatark.
Pipar, Pille 2018. Teele. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 1. osa. Tallinn: Koolibri.
Pipar, Pille 2019. Teele. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 2. osa. Tallinn: Koolibri.
Jänese, Anne; Metsa, Antidea 2013. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile 1. osa. Tallinn: Koolibri.
Jänese, Anne; Metsa, Antidea 2013. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile 2. osa. Tallinn: Koolibri.
Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 6. klass. Tallinn: Kirjatark.
Siirak, Aino 2014. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 7. klassile. Tallinn: Koolibri.
Krall, Ingrid; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle 2007. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 7. klass. Tallinn: Ilo.
Krall, Ingrid; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle 2004. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 8. klass. Tallinn: Ilo.
Mangus, Inga; Simmul, Merge 2019. Minu eesti keel. 8. klass. Tallinn: Kirjatark.
Siirak, Aino 2016. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile, 1. osa. Tallinn: Koolibri.
Siirak, Aino 2017. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile, 2. osa. Tallinn: Koolibri.
Kitsnik, Mare 2004. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 9. klass. Tallinn: Ilo.

You don’t have the permission to edit this resource.