Corpus of Fiction in Võro and Seto languages

View resource name in all available languages

Võru ja Setu ilukirjanduskorpus

Võro ja seto kirändüskogo

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-00186L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-00186L

Ilukirjanduse korpuse kogumahuks on ca 350 000 sõna, korpus on viimase aasta jooksul muudetud tekstiarhiivist avalikuks keelekorpuseks koos vajaliku kasutajaliidesega, mis asub aadressil http://synaq.org/ilo.

You don’t have the permission to edit this resource.