Corpus of the Estonian literary criticism from the 1920s

View resource name in all available languages

Eesti 1920ndate aastate kirjanduskriitikakorpus

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-00193L

Cite as: No cite info found!

Valik Noor-Eesti ja 1920. aastate kriitikatekste.
Kokku 120 teksti, millest 103 pärinevad kirjandusloo veebikeskkonnast "ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924 – 1925", 10 teksti rühmituse "Noor-Eesti" ajakirjadest ja 7 teksti rühmituse "Noor-Eesti" albumitest.
Kriitikatekstide korpus on TEI P5 formaadis.

You don’t have the permission to edit this resource.