Corpus search from "Uma Leht"

View resource name in all available languages

Uma Lehe korpuse otsing

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-00182L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-00182L

Võru ja seto ajakirjanduskorpuse mahuks on
1 269 000 sõna, sellest: Uma Lehe korpus – ca 762 000 sõna, Ajalehe Setomaa korpus – seto keeles 279 000, eesti keeles 228 000 sõna. Võru ja seto kirjakeele ajakirjanduse allkorpuste vaba juurdepääsuga otsingumootorid asuvad:
- Uma Leht: http://www.murre.ut.ee/otsing/voru.php
- Setomaa: http://synaq.org/seto

You don’t have the permission to edit this resource.