Database of Inflectional Morphology of Estonian

View resource name in all available languages

Morfoloogiline andmebaas MAB

MAB

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-08359L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-08359L

Eesti keele sõnade morfoloogiline andmebaas MAB sisaldab kõiki sõnavormide moodustamiseks vajalikke andmeid: sõna morfofonoloogiline kuju, sõnaliik ja muuttüüp, kõik tüvevariandid, erandid. Automaatselt on sünteesitud igale märksõnale tema täisparadigma, st kõik võimalikud muutevormid koos nende grammatilise tähendusega.

You don’t have the permission to edit this resource.