Dictionary of Estonian Phraseology

View resource name in all available languages

Fraseoloogiasõnaraamat

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-05772L

Sisaldab üle 7500 püsiväljendi, sealhulgas raamatulikke, kõnekeelseid ja vananenud ning vulgaarseid väljendeid, mitmesuguseid ütlusi ning kantselei- ja stampvormeleid.

You don’t have the permission to edit this resource.