Dictionary of Estonian Word Associations

View resource name in all available languages

Eesti keele assotsiatsioonisõnastik

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-07DF6L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-07DF6L

A digital dictionary on the Web, which presents the Estonian word associations in the decreasing order of their frequency (both in absolute terms and the relative strenght (percentage)). The dictionary contains 1296 headwords, 37602 responses. The psycholinguistic tests were carried out in 2016-2018, the average number of responses per stimulus is 300. The queries can be filtered in respect of the age, gender and educational level of the respondents. Queries can be made both on the fields of the headwords and responses. Dictionary is provided with the inner links, introduction, and manual.

View resource description in all available languages

Veebisõnastik, mis esitab eesti keele sõna-assotsiatsioone nende tugevuse kahanevas järjekorras. Saadaval nii absoluutsagedused kui tugevusprotsent. 1296 märksõna, 37602 vastust. Psühholingvistiliste katsete tulemused (2016-2018), keskmine vastuste arv 300. Võimalik tulemusi filtreerida vastajate soo, ea ning hariduse alusel. Päringud võimalikud nii märksõnade kui vastuste väljal, sõnastik on varustatud siselinkidega, kirjelduse ja kasutusjuhendiga.

You don’t have the permission to edit this resource.