Dictionary of Foreign Words

View resource name in all available languages

Võõrsõnade leksikon

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-05AF7L

Sisaldab 33 000 levinumat võõrsõna, tsitaatsõna, laensõna, lühendit, sententsi ja väljendit. See on esimene eestikeelne võõrsõnakogu, mis esitab morfoloogilise info: käänamise ja pööramise ning muuttüübid. Võrreldes varasemate väljaannetega on lisatud uusi sõnu, uuendatud seletusi ning täpsustatud sõnade etümoloogiat.

You don’t have the permission to edit this resource.