Dictionary of supernatural beings

View resource name in all available languages

Uskumusolendite sõnastik

Wörterbuch der übernatürlichen Wesen

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-00199L

Cite as: Kõiva, M., &amp; Hiiemäe, R. (2020). <i>Uskumusolendite sõnastik</i>. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-00199L

Keywords: Estonia, Estonian Literary Museum, dictionary, supernatural beings, Estonian, terminology, multilingual, term

View resource description in all available languages

Sõnastikus kajastuvad eelkõige Eesti kontekstis aktuaalsed terminid, mille puhul esineb terminoloogilist segadust, eksitusi tekitavaid tähendusnihkeid või tõlkimisprobleeme. Iga nimetuse juures on eestikeelne definitsioon, samuti on ära toodud termini kasutamise käigus esile kerkinud probleemkohad. Valikuliselt on esitatud terminite saksa-, inglise- ja venekeelseid vasteid. Sõnastik koostati 2016. aastal, kuid jooksvaid täiendusi lisandub ka hiljem. Koostaja on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur Reet Hiiemäe.
Märksõnad: Eesti, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjandusmuuseum, kirjandus, semantika, tähendus, termin, tekstid.

Schlüsselwörter: Estnisches Literaturmuseum, estnisch, Lexikon, Wörterbuch, Begriff

Ключевые слова: Эстония, Эстонский литературный музей, эстонский, терминология

You don’t have the permission to edit this resource.
People who downloaded this resource also downloaded the following: