Educational Dictionary

View resource name in all available languages

Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-05BDEL

Sisaldab 4850 terminit mitmesugustelt hariduse ja kasvatuse aladelt: kasvatus ja areng, alusharidus, põhi- ja keskharidus, kutse- ja kõrgharidus, andragoogika, eripedagoogika jne. Igale eesti terminile on antud inglise, saksa, soome ja vene vaste ning enamasti ka seletus.

You don’t have the permission to edit this resource.