Eesti 1920ndate aastate kirjanduskriitikakorpus

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-00193L

Cite as: Laak, M. (2019, June 18). Eesti 1920ndate aastate kirjanduskriitikakorpus. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-00193l

Valik Noor-Eesti ja 1920. aastate kriitikatekste.
Kokku 120 teksti, millest 103 pärinevad kirjandusloo veebikeskkonnast "ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924 – 1925", 10 teksti rühmituse "Noor-Eesti" ajakirjadest ja 7 teksti rühmituse "Noor-Eesti" albumitest.
Kriitikatekstide korpus on TEI P5 formaadis.

You don’t have the permission to edit this resource.