Eesti Keele Instituudi kõnesünteesikorpus

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-05BDAL

Eestikeelse tekst-kõne sünteesi häälemudelite loomiseks kasutatud sisseloetud tekstid.

You don’t have the permission to edit this resource.