Eesti keerdküsimused

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-001B3L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-001B3L

Andmebaas EESTI KEERDKÜSIMUSED on digitaalne koopia Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalistes kogudes leiduvatest keerdküsimustest.
Lisaks kogudele sisaldab andmebaas erinevates trükistes ilmunud keerdküsimusi.
Keerdküsimused (u 25 000 teksti) moodustavad eesti mõistatuste arhiivimaterjali hulgas klassikalisi mõistatuste järel (mingi objekti kirjeldused, nt Üks hani, neli nina? Padi.) arvukuselt teise alaliigi, olles tänapäeval kõige elujõulisem ja domineerivam mõistatuste alaliik ka folkloorse käibe poolest. Laias laastus on need küsisõnalise või küsisõnaühendilise algusvormeliga mõistatused, mille puhul küsija eesmärgiks on vastaja lollitamine ja hanekstõmbamine (Mis vahe on eestlastel ja soomlastel? Eestlaste B-proov on negatiivne).

© Piret Voolaid; © Raido Kuus 2015; © Eesti Kirjandusmuuseum; © Siret Tarvis ja OÜ Loovhoog. Tartu 2004. E-andmebaasi loomist toetas Eesti Kultuurkapital.

Märkssõnad: Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika, rahvaluule arhiiv, arhiivimaterjal, keerdküsimus, mõistatus, küsimus

You don’t have the permission to edit this resource.