English-Estonian Machine Translation Dictionary

View resource name in all available languages

Inglise-eesti masintõlkesõnastik

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-0001CL

English-Estonian Machine Translation Dictionary is a raw database of English entries with list of their translations in Estonian. There is no info on PoS, pronounciation, examples of use etc.

View resource description in all available languages

Jooksvalt täienev inglise-eesti veebisõnastik, mis on abiks tõlkimisel ja toetab ka masintõlget. Sõnastikus on praegu ligi 90 000 ingliskeelset sõna ja püsiühendit Sõnastik on loodud hobi korras ning ei pruugi vastata Eesti Keele Instituudi kvaliteedistandardile.

You don’t have the permission to edit this resource.