ERR2020

ERR2020 on kõnekorpus, mis sisaldab 389 tundi tele- ja raadiosaateid ERRi arhiivist koos käsitsi loodud transkriptsioonidega.

ERR2020 on loodud Haridus ja Teadusministeeriumi keeletehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keeletehnoloogia 2018-2027“ raames.
Korpuse märgendamise teostas TTÜ keeletehnoloogia labor.

Korpus sisaldab järgmisi materjale:

* Vikerraadios eetris olnud intervjuud (481 faili, kokku 100 tundi 18 minutit)
* Telesaated ETV-st (249 faili, kokku 199 tundi)
* Raadiosaated ETV arhiivist (169 faili, kokku 89 tundi 22 minuti)

Transkriptsioonid on tehtud lähtuvalt juhendist (vt fail „Trankribeerimise juhend.pdf“).

You don’t have the permission to edit this resource.