EstNLTK library for Python (ver.1.4)

View resource name in all available languages

EstNLTK teek Pythoni jaoks (ver.1.4)

EstNLTKEstNLTK

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-00160L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-00160L

EstNLTK provides common natural language processing functionality such as paragraph, sentence and word tokenization, morphological analysis, named entity recognition, etc. for the Estonian language. This is the old branch, which contains full functionality of different analysis tools. Available via Anaconda package repository for Python 3.5. PyPI packages are also available for Python 3.4+ and 2.7. Python 3.6 is not supported.

View resource description in all available languages

Loodud EstNLTK teek 1.4 koondab keeletehnoloogilised tööriistad ühtseks tervikuks: - olemasolevad tööriistad liidestatud EstNLTK teegiga, - andmevahetus toimub struktureeritult läbi Python-i klasside, - iga komponendi ja analüüsi jaoks on loodud ülevaatlikud juhendmaterjalid. Teegi kasutamine muudab kättesaadavaks peamised keeletehnoloogilised operatsioonid: - lausestamine ja sõnestamine, - morfoloogiline analüüs, - osalausestamine, - ajaväljendite tuvastus, - nimeolemite tuvastus, - verbifraaside tuvastus, - nimisõnafraaside tuvastus, - omadussõnafraaside tuvastus, - pindsüntaktiline analüüs.

You don’t have the permission to edit this resource.