EstNLTK library for Python (ver.1.6.2b)

View resource name in all available languages

EstNLTK teek Pythoni jaoks (ver.1.6.2b)

EstNLTKEstNLTK

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0015EL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-0015EL

EstNLTK teegis on kergesti kohandatav ning robustne lingvistilise analüüsi töövoog, mis toimib ka
kirjakeelest oluliselt erinevatel tekstidel. Sõltuvalt tekstide eripärast on võimalik kohandada sõnestamist,
lausestamist ja morfoloogilist analüüsi. Vaikimisi kasutatakse EKT67 projektis ja Koondkorpuse analüüsi
abil leitud lihtsustus- ja normaliseerimisreegleid. Töö tulemust valideeriti läbi Koondkorpuse ja etTenTen-
i täieliku analüüsi.

You don’t have the permission to edit this resource.