Estonian as a Second Language Coursebook Content Corpus 2017

View resource name in all available languages

Eesti keele A1–C1 õpikute sisu korpus 2017

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-06ADEL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-06ADEL

Sisaldab A1, A2, B1, B2 ja C1 keeleoskustasemega eesti keele õppijatele suunatud õpikute materjali. Korpuses on u 500 000 sõnet ning korpuses on märgendatud tekstiüksused <text> (enamasti eristatakse harjutust, sõnavaraplokki ja suuremat seotud teksti), tekstilõigud <paragraph> (ühel real asuv tekst), laused <sentence> ja osalaused <clause>. Korpus on morfoloogiliselt märgendatud.

Korpuses on kaheksa õpikut:
1. Pesti, M., Ahi, H. (2015). E nagu Eesti: eesti keele õpik algajatele. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus.
2. Kitsnik, M., Kingisepp, L. (2002). Avatud uksed: eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele: õpperaamat. Tallinn: TEA Kirjastus.
3. Kitsnik, M. (2012). Eesti keele õpik: B1, B2. Tallinn: M. Kitsnik.
4. Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik A1. Tallinn: Justiitsministeerium.
5. Pesti, M., Ahi, H. (2012). Eesti keele õpik A2. Tallinn: M. Pesti.
6. Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik B1. Tallinn: Justiitsministeerium.
7. Sooneste, M. (2007). Eesti keele õpik: vene õppekeelega gümnaasium: kesk- ja kõrgtase. Tallinn: Varrak.
8. Rammo, S., Teral, M., Klaas-Lang, B., Allik, M. (2012). Keel selgeks!: eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: Avita.

You don’t have the permission to edit this resource.