Estonian as a Second Language Coursebook Sentences Corpus 2021

View resource name in all available languages

Eesti keele A1-C1 õpikute lausete korpus 2021

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-0885AL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-0885AL

Korpus sisaldab A1, A2, B1, B2 ja C1 keeleoskustasemega märgendatud eesti keele täiskasvanud õppijatele suunatud õpikute tekstidest eraldatud täislauseid. Laused ei ole unikaalsed ja on ühendatud allikaviitega - kui samakujuline lause esines mitmes õpikus, siis kordub see ka korpuses erinevate allikaviidetega.

Korpuses on seitse õpikut:
1. Pesti, M., Ahi, H. (2015). E nagu Eesti: eesti keele õpik algajatele. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus.
2. Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik A1. Tallinn: Justiitsministeerium.
3. Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik B1. Tallinn: Justiitsministeerium.
4. Pesti, M., Ahi, H. (2012). Eesti keele õpik A2. Tallinn: M. Pesti.
5. Kitsnik, M., Kingisepp, L. (2002). Avatud uksed: eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele: õpperaamat. Tallinn: TEA Kirjastus.
6. Kitsnik, M. (2012). Eesti keele õpik: B1, B2. Tallinn: M. Kitsnik.
7. Rammo, S., Teral, M., Klaas-Lang, B., Allik, M. (2012). Keel selgeks!: eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: Avita.

You don’t have the permission to edit this resource.