Estonian as a Second Language Coursebook Sentences Corpus 2021

View resource name in all available languages

Eesti keele A1-C1 õpikute lausete korpus 2021

Korpus sisaldab A1, A2, B1, B2 ja C1 keeleoskustasemega märgendatud eesti keele täiskasvanud õppijatele suunatud õpikute tekstidest eraldatud täislauseid. Laused ei ole unikaalsed ja on ühendatud allikaviitega - kui samakujuline lause esines mitmes õpikus, siis kordub see ka korpuses erinevate allikaviidetega.

Korpuses on seitse õpikut:
1. Pesti, M., Ahi, H. (2015). E nagu Eesti: eesti keele õpik algajatele. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus.
2. Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik A1. Tallinn: Justiitsministeerium.
3. Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik B1. Tallinn: Justiitsministeerium.
4. Pesti, M., Ahi, H. (2012). Eesti keele õpik A2. Tallinn: M. Pesti.
5. Kitsnik, M., Kingisepp, L. (2002). Avatud uksed: eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele: õpperaamat. Tallinn: TEA Kirjastus.
6. Kitsnik, M. (2012). Eesti keele õpik: B1, B2. Tallinn: M. Kitsnik.
7. Rammo, S., Teral, M., Klaas-Lang, B., Allik, M. (2012). Keel selgeks!: eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: Avita.

You don’t have the permission to edit this resource.