Estonian as a Second Language School Coursebook Content Corpus 2021

View resource name in all available languages

Eesti keele kui teise keele kooliõpikute sisu korpus 2021

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-0888BL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-0888BL

Sisaldab eesti keele õppijatele suunatud õpikute (1.-12. klass) materjali. Korpuses on eristatud harjutuse tüübid (grammatika, kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine, hääldus, sõnavara, õigekiri, tõlkimine, muu). Iga harjutuse sisu on jaotatud osadeks vastavalt sisutüübile (juhend/saatetekst, täislaused, sõnavara, sõnavara vormiinfoga, lünktekst, grammatika, dialoog, tarbetekst, ilukirjandustekst, luule). Välja on jäetud õppetegevusega mitteseotud materjal (nt tiitelleht, trükiinfo, sisukord jms).

Korpuses on 27 õpikut:
1. Maiberg, Lea; Rikker, Maibi; Vahter, Õie 2000. Tere päevast! 1. Eesti keele õpik I klassile. Tallinn: Koolibri.
2. Pipar, Pille 2014. Koos on tore. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile. Tallinn: Koolibri.
3. Pipar, Pille 2015. Koos on lõbus. Janno jutud. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile. Tallinn: Koolibri.
4. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 2. klass. I osa. Tallinn: Kirjatark.
5. Pipar, Pille 2016. Koos on vahva. Sõprade seiklused. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile. Tallinn: Koolibri.
6. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 3. klass. I osa. Tallinn: Kirjatark.
7. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 3. klass. II osa. Tallinn: Kirjatark.
8. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2015. Minu eesti keel. 4. klass. Tallinn: Kirjatark.
9. Pipar, Pille 2018. Teele. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 1. osa. Tallinn: Koolibri.
10. Pipar, Pille 2019. Teele. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 2. osa. Tallinn: Koolibri.
11. Jänese, Anne; Metsa, Antidea 2013. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile 1. osa. Tallinn: Koolibri.
12. Jänese, Anne; Metsa, Antidea 2013. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile 2. osa. Tallinn: Koolibri.
13. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 6. klass. Tallinn: Kirjatark.
14. Siirak, Aino 2014. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 7. klassile. Tallinn: Koolibri.
15. Krall, Ingrid; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle 2007. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 7. klass. Tallinn: Ilo.
16. Krall, Ingrid; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle 2004. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 8. klass. Tallinn: Ilo.
17. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2019. Minu eesti keel. 8. klass. Tallinn: Kirjatark.
18. Siirak, Aino 2016. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile, 1. osa. Tallinn: Koolibri.
19. Siirak, Aino 2017. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile, 2. osa. Tallinn: Koolibri.
20. Kitsnik, Mare 2004. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 9. klass. Tallinn: Ilo.
21. Viilipus, Ele; Rüütli, Malle 2007. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 10. klaasile. Tallinn: Koolibri.
22. Viilipus, Ele; Rüütli, Malle 2008. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile. Tallinn: Koolibri.
23. Rüütli, Malle; Viilipus, Ele 2009. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 12. klassile. Tallinn: Koolibri.
24. Kitsnik, Mare 2013. Praktiline eesti keel teise keelena tasemel B2, C1. Tallinn: Künnimees.
25. Kitsnik, Mare 2019. Sõnajalaõis. Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik, 1. osa. B2.1. Tallinn: Koolibri.
26. Metsa, Antidea 2000. Aga teie arvamus? Eesti keele suhtlemisõpik vene õppekeelega gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri.
27. Sooneste, Maie 2007. Eesti keele õpik : vene õppekeelega gümnaasium : kesk- ja kõrgtase. Tallinn: Varrak.

You don’t have the permission to edit this resource.