Estonian as a Second Language School Coursebook Sentences Corpus 2021

View resource name in all available languages

Eesti keele kui teise keele kooliõpikute lausete korpus 2021

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-0888DL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-0888DL

The corpus consists of full sentences (beginning with capital letter and ending with full stop, exclamation mark or question mark) extracted from Estonian as a second language school coursebooks (grades 1-12). The corpus contains metadata about source, level, text type and exercise type of each sentence. Sentences are not unique and may include context dependent or falsely identified items.

The corpus includes 27 coursebooks:
1. Maiberg, Lea; Rikker, Maibi; Vahter, Õie 2000. Tere päevast! 1. Eesti keele õpik I klassile. Tallinn: Koolibri.
2. Pipar, Pille 2014. Koos on tore. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile. Tallinn: Koolibri.
3. Pipar, Pille 2015. Koos on lõbus. Janno jutud. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile. Tallinn: Koolibri.
4. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 2. klass. I osa. Tallinn: Kirjatark.
5. Pipar, Pille 2016. Koos on vahva. Sõprade seiklused. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile. Tallinn: Koolibri.
6. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 3. klass. I osa. Tallinn: Kirjatark.
7. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 3. klass. II osa. Tallinn: Kirjatark.
8. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2015. Minu eesti keel. 4. klass. Tallinn: Kirjatark.
9. Pipar, Pille 2018. Teele. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 1. osa. Tallinn: Koolibri.
10. Pipar, Pille 2019. Teele. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 2. osa. Tallinn: Koolibri.
11. Jänese, Anne; Metsa, Antidea 2013. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile 1. osa. Tallinn: Koolibri.
12. Jänese, Anne; Metsa, Antidea 2013. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile 2. osa. Tallinn: Koolibri.
13. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 6. klass. Tallinn: Kirjatark.
14. Siirak, Aino 2014. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 7. klassile. Tallinn: Koolibri.
15. Krall, Ingrid; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle 2007. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 7. klass. Tallinn: Ilo.
16. Krall, Ingrid; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle 2004. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 8. klass. Tallinn: Ilo.
17. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2019. Minu eesti keel. 8. klass. Tallinn: Kirjatark.
18. Siirak, Aino 2016. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile, 1. osa. Tallinn: Koolibri.
19. Siirak, Aino 2017. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile, 2. osa. Tallinn: Koolibri.
20. Kitsnik, Mare 2004. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 9. klass. Tallinn: Ilo.
21. Viilipus, Ele; Rüütli, Malle 2007. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 10. klaasile. Tallinn: Koolibri.
22. Viilipus, Ele; Rüütli, Malle 2008. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile. Tallinn: Koolibri.
23. Rüütli, Malle; Viilipus, Ele 2009. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 12. klassile. Tallinn: Koolibri.
24. Kitsnik, Mare 2013. Praktiline eesti keel teise keelena tasemel B2, C1. Tallinn: Künnimees.
25. Kitsnik, Mare 2019. Sõnajalaõis. Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik, 1. osa. B2.1. Tallinn: Koolibri.
26. Metsa, Antidea 2000. Aga teie arvamus? Eesti keele suhtlemisõpik vene õppekeelega gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri.
27. Sooneste, Maie 2007. Eesti keele õpik : vene õppekeelega gümnaasium : kesk- ja kõrgtase. Tallinn: Varrak.

View resource description in all available languages

Korpus sisaldab eesti keele kui teise keele kooliõpikutest (1.-12. klass) eraldatud, keeleoskustaseme ja vormianalüüsi infoga märgendatud täislauseid. Täislaused on laused, mis algavad suure algustähega ja lõpevad punkti, hüüu- või küsimärgiga. Iga lause sisaldab metaandmeid allika, harjutuse tüübi ja tekstitüübi kohta. Laused ei ole unikaalsed, korpuses võivad esineda ka kontekstisidusad või valesti tuvastatud laused.

Korpuses on 27 õpikut:
1. Maiberg, Lea; Rikker, Maibi; Vahter, Õie 2000. Tere päevast! 1. Eesti keele õpik I klassile. Tallinn: Koolibri.
2. Pipar, Pille 2014. Koos on tore. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile. Tallinn: Koolibri.
3. Pipar, Pille 2015. Koos on lõbus. Janno jutud. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile. Tallinn: Koolibri.
4. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 2. klass. I osa. Tallinn: Kirjatark.
5. Pipar, Pille 2016. Koos on vahva. Sõprade seiklused. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile. Tallinn: Koolibri.
6. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 3. klass. I osa. Tallinn: Kirjatark.
7. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 3. klass. II osa. Tallinn: Kirjatark.
8. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2015. Minu eesti keel. 4. klass. Tallinn: Kirjatark.
9. Pipar, Pille 2018. Teele. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 1. osa. Tallinn: Koolibri.
10. Pipar, Pille 2019. Teele. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 2. osa. Tallinn: Koolibri.
11. Jänese, Anne; Metsa, Antidea 2013. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile 1. osa. Tallinn: Koolibri.
12. Jänese, Anne; Metsa, Antidea 2013. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile 2. osa. Tallinn: Koolibri.
13. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2018. Minu eesti keel. 6. klass. Tallinn: Kirjatark.
14. Siirak, Aino 2014. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 7. klassile. Tallinn: Koolibri.
15. Krall, Ingrid; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle 2007. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 7. klass. Tallinn: Ilo.
16. Krall, Ingrid; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle 2004. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 8. klass. Tallinn: Ilo.
17. Mangus, Inga; Simmul, Merge 2019. Minu eesti keel. 8. klass. Tallinn: Kirjatark.
18. Siirak, Aino 2016. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile, 1. osa. Tallinn: Koolibri.
19. Siirak, Aino 2017. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile, 2. osa. Tallinn: Koolibri.
20. Kitsnik, Mare 2004. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 9. klass. Tallinn: Ilo.
21. Viilipus, Ele; Rüütli, Malle 2007. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 10. klaasile. Tallinn: Koolibri.
22. Viilipus, Ele; Rüütli, Malle 2008. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile. Tallinn: Koolibri.
23. Rüütli, Malle; Viilipus, Ele 2009. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 12. klassile. Tallinn: Koolibri.
24. Kitsnik, Mare 2013. Praktiline eesti keel teise keelena tasemel B2, C1. Tallinn: Künnimees.
25. Kitsnik, Mare 2019. Sõnajalaõis. Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik, 1. osa. B2.1. Tallinn: Koolibri.
26. Metsa, Antidea 2000. Aga teie arvamus? Eesti keele suhtlemisõpik vene õppekeelega gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri.
27. Sooneste, Maie 2007. Eesti keele õpik : vene õppekeelega gümnaasium : kesk- ja kõrgtase. Tallinn: Varrak.

You don’t have the permission to edit this resource.