Estonian biographical database of persons and pseudonyms

View resource name in all available languages

Eesti biograafiline andmebaas ISIK (pseudonüümide andmebaas)

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-0021EL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-0021EL

Estonian biographical database of persons and pseudonyms ISIK is compiled based on the card catalogue of the Archival Library (Estonian Literary Museum). The database covers bibliographic data about ca 7.000 historical Estonian authors. These person names are connected to ca 20.000 pseudonyms. Various information has been added to the database based on other databases, reference books and other sources.

Keywords: Estonia, Estonian Literary Museum, Archival Library, bibliography, person names, pseudonyms

View resource description in all available languages

Eesti biograafiline andmebaas ISIK on koostatud Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna isiku- ja pseudonüümide kartoteegi põhjal. Andmebaasi on sisestatud ca 7000 isiku ligi 20000 erinevat pseudonüümi. Andmebaasi on kantud autorid, kes on eesti vanemas trükisõnas kirjutanud pseudonüümide all. Andmebaasi on lisatud ka väljaannete nimetused, kus autor pseudonüümselt kirjutas ning pseudonüümide avamise alused. Isikute biograafilisi andmeid on täiendatud teatmeteoste, andmebaaside (Isotamm 2; Pallas) jm. materjalide põhjal.


Toetajad:

Eesti Kultuurkapital
Riiklik programm Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004-2008)
Riiklik programm Eesti keel ja kultuurimälu (2009-2013)
Riiklik programm Eesti keel ja kultuurimälu (2014-2018)

Märksõnad: Eesti, Eesti Kirjandusmuuseum, Arhiivraamatukogu, bibliograafia, isikunimed, pseudonüümid


You don’t have the permission to edit this resource.