Estonian-Chinese Basic Dictionary

View resource name in all available languages

Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-0896FL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-0896FL

The Estonian-Chinese Basic Dictionary has been compiled for the Chinese learning Estonian (A2 and B1 language proficiency level). It is also helpful for those interested in Estonian and Chinese languages. The bilingual dictionary contains about 5,000 most common words of the Estonian language, belonging to the so-called basic vocabulary of the Estonian language.

Cite as: Gao, Jingyi; Jürviste, Madis; Kallas, Jelena; Koppel, Kristina; Tiits, Mai; Tuulik, Maria (2019). Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik [Estonian-Chinese Basic Dictionary]. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-0896FL.

View resource description in all available languages

Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik on koostatud hiinlasest eesti keele algajale ja edasijõudnud (A2 ja B1 keeleoskustaseme) keeleõppijale. Samuti on sellest abi eestlasest hiina keele huvilisele. Kakskeelne sõnastik sisaldab u 5000 eesti keele olulisemat, nn eesti keele põhisõnavara sõna.

Viidata kui: Gao, Jingyi; Jürviste, Madis; Kallas, Jelena; Koppel, Kristina; Tiits, Mai; Tuulik, Maria (2019). Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik [Estonian-Chinese Basic Dictionary]. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-0896FL.

You don’t have the permission to edit this resource.