Estonian Compound Word Games

View resource name in all available languages

Eesti liitsõnamängud

Andmebaas EESTI LIITSÕNAMÄNGUD on digitaalkoopia Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalistes kogudes leiduvate sõnamängude põhjal koostatud paberkartoteegist.
Lisaks kogudele sisaldab andmebaas erinevates trükistes ilmunud liitsõnamänge.

Folkloori ja keele piirimaadel asuvad liitsõnamängulised mõistatusküsimused, mis hakkavad enamasti algusvormeliga Missugune? või Milline?. Küsimuse ootuspäraseks vastuseks pole aga mitte tavapäraselt neile küsisõnadele vastav omadussõna, vaid enamasti hoopiski liitnimisõna (Missugused konnad ei krooksu? Ülikonnad; Missugust vorsti ei sööda? Laiskvorsti; Missugune koor ei laula? Hapukoor).

Andmebaas sisaldab kõiki 1996. aastani kogutud liitsõnamänge.

© Piret Voolaid; © Raido Kuus 2015; © Eesti Kirjandusmuuseum; © Siret Tarvis ja OÜ Loovhoog. Tartu 2003.

Märksõnad: Eesti, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjandusmuuseum, eestikeelne, folkloristika, rahvaluule, sõnamängud, liitsõnad

You don’t have the permission to edit this resource.