Estonian contemporary jokes (TEI)

View resource name in all available languages

Eesti kaasaegsed anekdoodid (TEI)

Keywords: Estonia, Estonian Literary Museum, Estonian, humor, funny story, joke

View resource description in all available languages

Anekdoodikogu on koostatud Eesti kaasaegse huumori uurimise eesmärgil Liisi Laineste poolt 2004. aastal. See sisaldab u. 37 000 eesti netinalja perioodist 1996 - 2004. Kogu koostamise eesmärgiks oli kaasaegsete anekdootide arhiveerimine suurematelt internetilehekülgedelt, päevalehtedest ja trükis ilmunud anekdoodikogudest.
Nii anekdoodiotsing kui ka andmebaas on alles konstrueerimisjärgus, sellest tulenevalt tuleks arvestada, et:
- Detailselt on kategoriseeritud esialgu vaid etniliste anekdootide kategooria. Teised naljad on kas kategoriseerimata (nt Jokebooki e Meie Naljaraamatu materjal, erakogud) või on liigitatud portaalitegijate poolt (Delfi Naljaleht).
- Samamoodi on ka sarnased anekdoodid leitud vaid etniliste naljade puhul. Link "Sarnased naljad" viib sarnaste anekdootideni vaid siis, kui kategooriaks on märgitud "Erinevad rahvused". Muudel juhtudel saab tulemuseks lihtsalt sama anekdoodi.

Siin on korpuse esialgse toorversiooni põhjal on loodud parandatud sisu ja täiendatud märgendusskeemiga TEI-formaadis teine versioon.

Märksõnad: Eesti, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjandus, huumor, anekdoot, netinaljad, internet, korpus, tekstid.

Schlüsselwörter: Estland, Estnisches Literaturmuseum, estnisch, Texte, Anekdoten

Ключевые слова: Эстония, Эстонский литературный музей, эстонский, тексты

You don’t have the permission to edit this resource.