Estonian Conundrums

View resource name in all available languages

Eesti keerdküsimused

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-001B3L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-001B3L

The current collection is a digital copy of conundrums of the Estonian Literature Museum's archive, containing approximately 20 000 texts and 1500 types. The material has been stored by the archive since the second half of the 19th century. Conundrums are quizzes of a relatively certain form (ie. a certain starting formula - an interrogative noun or expression). (For instance How do you understand there is an elephant in the fridge? There are slippers behind the fridge door.) The aim of asking these questions is to make the other a fool and pull his nose, as well as being entertaining.

View resource description in all available languages

Andmebaas EESTI KEERDKÜSIMUSED on digitaalne koopia Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalistes kogudes leiduvatest keerdküsimustest.
Lisaks kogudele sisaldab andmebaas erinevates trükistes ilmunud keerdküsimusi.
Keerdküsimused (u 25 000 teksti) moodustavad eesti mõistatuste arhiivimaterjali hulgas klassikalisi mõistatuste järel (mingi objekti kirjeldused, nt Üks hani, neli nina? Padi.) arvukuselt teise alaliigi, olles tänapäeval kõige elujõulisem ja domineerivam mõistatuste alaliik ka folkloorse käibe poolest. Laias laastus on need küsisõnalise või küsisõnaühendilise algusvormeliga mõistatused, mille puhul küsija eesmärgiks on vastaja lollitamine ja hanekstõmbamine (Mis vahe on eestlastel ja soomlastel? Eestlaste B-proov on negatiivne).

© Piret Voolaid; © Raido Kuus 2015; © Eesti Kirjandusmuuseum; © Siret Tarvis ja OÜ Loovhoog. Tartu 2004. E-andmebaasi loomist toetas Eesti Kultuurkapital.

Märkssõnad: Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika, rahvaluule arhiiv, arhiivimaterjal, keerdküsimus, mõistatus, küsimus

You don’t have the permission to edit this resource.