Estonian Corpus of Multilingual Interaction: Estonian-English Bilingual Blog subcorpus

View resource name in all available languages

Eesti mitmekeelse suhtluse korpus: Eesti-inglise kakskeelsete blogide alamkorpus

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-001A1L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-001A1L

Corpus consists of public Estonian-English bilingual blog posts, divided by author (one post in a file). Code-copying is tagged (types of copies and code-switching).

View resource description in all available languages

2020. aastal kogutud eesti-inglise kakskeelsed blogipostitused. Üks postitus = üks fail. Ühe blogija failid on
koondatud ühte kataloogi. Märgendus lähtub koodikopeerimismudelist, kus tähistatakse
koopiate liike ja koodivaheldust.

You don’t have the permission to edit this resource.