Estonian Corpus of Multilingual Interaction: subcorpus of Estonian-English-Japanese private Facebook messages

View resource name in all available languages

Eesti mitmekeelse suhtluse korpus: Eesti-inglise-jaapani Facebook'i privaatvestluste korpus

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-001A3L

Cite as: Kilp, G. (2020). <i>Eesti mitmekeelse suhtluse korpus: Eesti-inglise-jaapani Facebook'i privaatvestluste korpus</i>. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-001A3L

Estonian-English-Japanese private Facebook messages collected in 2020. Every message chain has two participants. Code-copying (elements of one or several languages in another language), also code-switching (switching from a language to another language) is tagged.

View resource description in all available languages

2020. aastal salvestatud eesti-inglise-jaapani kolmekeelsed Facebook'i privaatvestlused, kus igas vestluses on kaks osalejat. Leidub nii koodikopeerimist (ühe või mitme keele elemente teise keele sees) kui ka koodivaheldust (üleminekut teistele keeltele), mis on korpuses märgendatud.

You don’t have the permission to edit this resource.