Estonian Etymological Dictionary

View resource name in all available languages

Eesti etümoloogiasõnaraamat

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-05770L

2012. aastal ilmunud „Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ elektrooniline versioon. Sisaldab teavet eesti keele sõnatüvede päritolu ja sõnade omavaheliste päritoluseoste kohta (laenud, omatüved, tehistüved jm). Sisaldab „ÕS 2006“ sõnatüvede etümoloogiaid (v.a võõrsõnatüved).

You don’t have the permission to edit this resource.