Estonian Foreign Accent Corpus

View resource name in all available languages

Aktsendikorpus

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-0002BL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-0002BL

Estonian Foreign Accent Corpus includes speech recordings of non-native Estonian speech. Among speakers different first language backgrounds are represented: Russian (50 speakers), Finnish (30), Latvian (20), German (15), Lithuanian (13), French (13), Japanese (6), Swedish (6), Spanish (5), English (5), Italian (5), Hindi (3), Danish (2), Dutch (2), Slovak (2), Polish (1), Portuguese (1), Azerbaijani (1). For the reference material a subset of native Estonian speakers (10 male, 10 female) has been recorded, as well. The corpus includes some spontaneous speech (subject’s self-introduction and description of three pictures), 136 isolated sentences (including main phonological features of Estonian - all vowels and consonants in different quantity oppositions, palatalisation, etc), and two short passages; ca 25 minutes of speech per speaker.

Queries:
* https://korpused.phon.ioc.ee/search
* https://raba.keeleressursid.ee/

View resource description in all available languages

Aktsendikorpus sisaldab 185 eesti keelt võõrkeelena (L2) kõneleva keelejuhi kõnesalvestusi. L2 keelejuhtide hulgas on esindatud vene (50 keelejuhti), soome (30), läti (20), saksa (15), leedu (13), prantsuse (13), jaapani (6), rootsi (6), hispaania (6), inglise (5), itaalia (5), hindi (3), taani (2), hollandi (2), slovaki (2), poola (1), portugali (1) ja aserbaidžaani (1) emakeelega keelejuhid. Võrdlusmaterjalina on salvestatud 20 eesti emakeelse keelejuhi kõnenäited. Korpus sisaldab spontaanse (enesetutvustus, piltide kirjeldamine) ja loetud kõne (136 foneetiliselt rikast lauset ja kaks lühiteksti) näiteid, ca 25 minutit kõnet igalt keelejuhilt.

Päringud:
* https://korpused.phon.ioc.ee/search
* https://raba.keeleressursid.ee/

You don’t have the permission to edit this resource.