Estonian Frequency Dictionary ver. 2.0

View resource name in all available languages

Sagedussõnastik 2.0

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0017CL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-0017CL

Sagedusloend on koostatud statistilise ühestajaga t3mesta morfoloogiliselt ühestatud ning seejärel reeglipõhise meetodiga järelühestatud Tasakaalus korpuse põhjal. Korpuse koostisosadeks on: 5 miljonit sõna ajalehetekste, 5 miljonit sõna ilukirjandust, 5 miljonit sõna teadustekste.

You don’t have the permission to edit this resource.