Estonian learners' language corpus web application

View resource name in all available languages

Eesti keele õppija korpus veebiliidese kaudu

EMMAEMMA

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-001A5L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-001A5L

EMMA on Tartu Ülikoolis loodud eesti keele õppijakorpus (koos sisestus- ja kasutusliidesega), mis sisaldab autentseid eestikeelseid tekste (eksamitööd, õppimisprotsessis koostatud tekstid) 9. ja 12. klassi õpilastelt aastatest 1999-2017. Alates 2019. aastast lisatakse korpusesse Eesti Keele Instituudi ja SA Innove koostööna eesti keele kui teise või võõrkeeleõppijate tekste ja laiendatakse korpust nii eagrupi (lisanduvad 3. ja 6. klassi õpilaste tekstid) kui ka testiliigi (tasemetööd) osas. Korpus on ükskeelne (eesti keel).

Märgendamine
Korpus on automaatselt lausestatud. Korpuse jaoks loodud märgendussüsteemi abil on elektroonilisel kujul olevatele tekstidele kantud õpilastekstide hindajate poolt tekstides tähistatud vead. Vigade tähistamisel on aluseks võetud eesti keele riigieksamil eristatavad veatüübid.

Kasutamine
Korpust on võimalik kasutada uurimis- ja teadustöö eesmärgil. Soovi korral on uurijal võimalik korpuse jaoks loodud märgendussüsteemi abil uurimiseks välja valitud tekstidele ise märgendeid lisada ning nende alusel analüüsi teostada.

You don’t have the permission to edit this resource.