Estonian-Mari Dictionary

View resource name in all available languages

Eesti-mari sõnaraamat

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-0668BL

Cite as: Soosaar, S.-E. (2017, April 3). Eesti-mari sõnaraamat. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-0668bl

Sõnaraamat sisaldab umbes 9800 märksõna. Sõnaraamatu sihtgrupiks on mari keelest ja kultuurist huvitatud eestlased ning eesti keelt õppivad marid. Sõnastiku näitelaused ja -fraasid on abiks nii keeleõppijatele kui ka tõlkijatele. Kuigi mari keelel on kaks kirjakeelt – niidumari keel ja mäemari keel –, sisaldab sõnaraamat vaid niidumari vasteid, sest enamasti peetakse mari keelest rääkides silmas just niidumari keelt. Sõnaraamat on kättesaadav ainult elektrooniliselt.

You don’t have the permission to edit this resource.