Estonian-Udmurt Dictionary

View resource name in all available languages

Eesti-udmurdi sõnaraamat

Эстон-удмурт кыллюкам

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-05BEEL

Esimene eesti-udmurdi sõnaraamat. Sisaldab u 10 000 märksõna ja on keeleuuenduslik: udmurdikeelsete vastete puudumisel pakuvad autorid eestikeelsele sõnale omapoolse võimaliku vaste. Sõnaraamatu eripäraks on ka udmurdi murdesõnade rohkus.

View resource description in all available languages

Кыллюкамын ог 10 000 кыл. Со чакламын удмурт кылэн но лулчеберетэн тунсыкъяськись эстонъёслы но эстон кылэз дышетӥсь удмуртъёслы. Трос кулэзэ ӵектэ кыллюкам кылысь кылэ берыктӥсьёслы.

You don’t have the permission to edit this resource.