Estonian Verse Riddles

View resource name in all available languages

Eesti värssmõistatused

“Eesti värssmõistatused” on digitaalne koopia Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalistes kogudes leiduvate värssmõistatuste ja tähemängude kartoteegist.
Lisaks arhiivikogudele sisaldab andmebaas erinevates trükistes ilmunud värssmõistatusi ja tähemänge.
Tähemängud ja värssmõistatused (u. 1700 teksti) kuuluvad põhiosas enigmaatilise autoriloomingu valdkonda, mida harrastasid mitmed 19. saj. tegutsenud kirjamehed (nt O. W. Masing, J. V. Jannsen, J. Hurt, Fr. R. Kreutzwald, A. Grenzstein jpt) ning mis läksid erinevate trükiallikate, nt kalendrite, toonaste ajakirjandusväljaannete vahendusel folkloorsesse käibesse. Seesuguste riimmõistatuste küsimuspoole moodustab värsivormis tekst (J-ga ilmas olen toiduks, R-ga mässu järel võiduks? Jahu/rahu). Eestikeelsed värssmõistatused on moodustatud põhiliselt kolme põhimalli järgi, vt täpsemalt http://folklore.ee/Varssmoistatused/saatesona

© Piret Voolaid; © Raido Kuus; © Eesti Kirjandusmuuseum; © Siret Tarvis ja OÜ Loovhoog. Andmebaas on valminud ETA institutsionaalse uurimistoetuse IUT22-5 raames. Tartu 2015.

Märksõnad: Eesti Kirjandusmuuseum, eestikeelne, folkloristika, rahvaluule, arhiiv, arhiivimaterjal, küsimused, küsimus, mõistatused, mõistatus, värss, kirjalik, suuline

You don’t have the permission to edit this resource.