etLex täiskasvanutele: eesti keele kui teise keele eri keeleoskustasemete sõnavara ja teksti tasemesobivuse hindamine

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-071F3L

Cite as: Kallas, J., & Koppel, K. (2018, March 26). etLex täiskasvanutele: eesti keele kui teise keele eri keeleoskustasemete sõnavara ja teksti tasemesobivuse hindamine. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-071f3l

EtLex on Eesti Keele Instituudis Haridus- ja Teadusministeeriumi Digipöörde programmi (vt https://www.hm.ee/et/digipoorde-programm) toel loodud tööriist, mis võimaldab automaatselt analüüsida, mis keeleoskustaseme sõnavara tekst sisaldab.
Keeleoskustasemete määramisel on aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, CEFR) kirjeldatud keeleoskustasemed, mille kohaselt eristatakse kolme üldist taset (A-, B- ja C-tase) ja kuut alajaotust (A1-, A2-, B1-, B2-, C1-, C2-tase) (RT I 2009, 4, 26).
EtLexi tööriist analüüsib tekste eesti keele A1‒C1 aktiivse ja passiivse sõnavara loendite põhjal. Kokku on EtLexis määratud ca 13 000 sõna tasemekohasust.

You don’t have the permission to edit this resource.