Explanatory Dictionary of Estonian

View resource name in all available languages

Eesti keele seletav sõnaraamat EKSS 2009

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-0576BL

Suurim eesti keele sõnaraamat, mis hõlmab kogu eesti kirjakeelt, k.a kõnekeelt ja oskuskeelt. Oma tüübilt on sõnaraamat kirjeldav (deskriptiivne), mitte normiv (preskriptiivne).

You don’t have the permission to edit this resource.