Finnish-Estonian dictionary

View resource name in all available languages

Soome-eesti sõnaraamat / Suomi–viro-suursanakirja

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-06BA2L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-06BA2L

Kaheköitelise soome-eesti suursõnaraamatu (2003) veebiversioon. Sisaldab üle 90 000 märksõna. Sõnaraamatus on rohkelt näiteid koos tõlgetega (nii eritermineid kui ka kõnekeele väljendeid), lisaks valik kohanimesid. Päringuid on võimalik teha soome ja eesti keeles.

You don’t have the permission to edit this resource.