Inimesed

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-00099L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-00099L

An Android app that lets you search your contacts by voice. Internet not required. Based on Pocketsphinx. Uses Estonian acoustic models.

View resource description in all available languages

Androidi rakendus, mis võimaldab kiiresti ja mugavalt otsida aadressiraamatus sisalduvaid kontaktandmeid, samas ka näide reeglipõhise keelemudeliga eestikeelsest kõnetuvastusest.

You don’t have the permission to edit this resource.