Jalgpalli Framenet

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-00117L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-00117L

Jalgpalli-alast sõnavara koondav raamistik.

You don’t have the permission to edit this resource.