Kollokatsioonid

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-00180L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-00180L

Kollokatsioonide leidja abil saab leida vastavalt päringule üksikuid kollokatsioone, kuid selleks, et teada saada kollokatsioonide pingerida, ongi abiks siin esitatud sagedusloendid kollokatsioonide leidja alusmaterjalist. Tänu pingeridadele on võimalik vaadelda valitud statistiku või lihtsalt kollokatsioonipaari sageduse alusel järjestatud 5000 sagedasemat/olulisemat Tasakaalus korpuses leiduvat kollokatsioonipaari, mis esinesid korpuses kümme või enam korda. Esitatud on sarnaselt kollokatsioonide leidja pakutud võimalustega teatud sõnaliiki kuuluva lemma sagedasemad kollokatsioonid teise lemmaga, teatud sõnaliiki kuuluva sõnavormi sagedasemad kollokatsioonid teise sõnavormiga ja teatud sõnaliiki kuuluva lemma sagedasemad kollokatsioonid sõnavormiga.

You don’t have the permission to edit this resource.