Kollokatsioonide tuvastaja

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0017AL

Kollokatsioonid on sellised sõnapaarid, mille liikmed esinevad üksteise naabruses sagedamini kui võiks eeldada nende üksikult esinemise sageduste põhjal. Tüüpilised kollokatsioonid on püsiühendid - näiteks ühendverbid või idiomaatilised väljendid. Püsiühendid võivad muidugi koosneda ka rohkem kui kahest sõnast, kuid meie kollokatsioonide otsija suudab tuvastada ainult kahesõnalisi ühendeid.

Kollokatsioonide otsimisel arvestatakse võimalike kollokaatide kandidaatidena samas osalauses esinevaid sõnavorme või lemmasid.

Kollokatsioone saab otsida kolmel viisil:

1) teatud lemma olulisi kollokaate sõnavormidena
2) teatud lemma olulisi kollokaate lemmadena
3) teatud sõnavormi olulisi kollokaate sõnavormidena

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following:
Resources from the same project