Kõnesämplid kõneravi.ee jaoks

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-000A9L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-000A9L

Logopeedi​ ​vastuvõtul​ ​käinud​ ​patsientide​ ​teraapia​ ​käigus lindistatud kõnesämplid.

You don’t have the permission to edit this resource.