Livonian prosody corpus

View resource name in all available languages

Liivi prosoodia korpus

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0014EL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-0014EL

Recordings from 12 speakers reading 102 Livonian test words embedded in carrier sentences. Most of the speakers read a similar sentence list in Latvian.
The data is collected for: Lehiste, I., Teras, P., Ernštreits, V., Lippus, P., Pajusalu, K., Tuisk, T., & Viitso, T.-R. (2008). Livonian prosody. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura.

View resource description in all available languages

Korpus koosneb 12 keelejuhi salvestustest, kes loevad liivikeelseid lauseid. Loend koosneb 102st lausest, kus igas lauses on üks testsõna osalause lõpus ja teine testsõna lause lõpus. Osa keelejuhte loeb sarnast lätikeelset sõnaloendit.
Materjal kasutati liivi sõnarposoodia uurimiseks, uurimus on avaldatud: Lehiste, I., Teras, P., Ernštreits, V., Lippus, P., Pajusalu, K., Tuisk, T., & Viitso, T.-R. (2008). Livonian prosody. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura.

You don’t have the permission to edit this resource.