Meditsiinikeele korpus

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-000A5L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-000A5L

Meditsiinikeele korpuse koostamiseks on kasutatud autentseid isikustamata terviseandmeid, milleks on taotletud eetikaluba (Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee otsuse nr 2169). Tuleb arvestada, et ka isikustamata terviseandmed on eriline materjal, sh ka tervishoiuturu konkurentsi tingimustes. Tegu on ühe tervishoiuasutuse andmetega, mis ei pruugi adekvaatselt kajastada ega olla automaatselt ülekantavad kõigile teistele tervishoiuasutustele, ka ei saa nende alusel teha järeldusi tervishoiuteenuse kui terviku kohta. Kõnelause projektiga seotud eetikaloa üks osapool on olnud AS Ida-Tallinna Keskhaigla, kelle radioloogiainfosüsteemist on isikustamata päringuga saadud meditsiinikeele korpuse aluseks olnud algandmed. Seetõttu AS Ida-Tallinna Keskhaigla õigus piirata nimetatud andmete kasutamist muudel eesmärkidel kui käesoleva projektiga seotud eetikaloaga kaetud eesmärgid. Sel põhjusel eeldab ka mitteärilistel eesmärkidel meditsiinikeele korpuse kasutamine uute eesmärkide korral uue eetikaloa taotlemist või eelmise eetikaloa laiendamist, mida saab teha eetikaloas AS Ida-Tallinna Keskhaiglat esindava dr P. Rossi kaudu (peeter.ross@ttu.ee ).

You don’t have the permission to edit this resource.