Militerm v20180801

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-07024L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-07024L

MILITERM is a multilingual termbase of military, security and defense terms, enabling search by Estonian, English, French and German keywords. The Estonian and English terms are provided with definitions.

View resource description in all available languages

Militerm on sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminite andmebaas, kus saab märksõnu otsida eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles. Eesti- ja ingliskeelsete terminite juures on ka oskussõnade definitsioonid.

You don’t have the permission to edit this resource.